Webdesign

Design webových stránek. Po tímto pojmem si hodně lidí představí jejích grafickou podobu. To je ovšem hrubá chyba. Dalo by se říct, že grafika je pro design v určitém směru zbytné pozlátko. Design znamená totiž návrh funkčního řešení. Design webu tedy mnohem spíše ukazuje na jeho rozvrstvení, přístupnost jednotlivých prvků v rámci celku, logickou správnost.

Nabídka

Nabízím Vám tvorbu webu, který opravdu funguje. Precizně ovládám technologie a postupy potřebné k návrhu kvalitního designu a vím, jak jej vytvořit. Mohu Vám zaručit identické zobrazení ve všech používaných prohlížečích při zachování 100% validního výsledného kódu jak pro (X)HTML, tak i pro CSS. V případě serverových aplikací, jako je třeba internetový obchod, se vždy snažím o maximálně efektivní a rychlý kód. Pracuji s následujícími technologiemi a principy:

 • (X)HTML
 • CSS
 • XML + XSLT
 • JavaScript
 • PHP / ASP
 • SQL (MySQL, Postgre, SQLite)
 • SEO

Každá služba má svoji cenu. To ano. Nečekejte však, že tu vyvěsím rozepsaný ceník – takový přístup bývá nevýhodný pro obě strany. Místo toho preferuji osobní přístup, cenu stanovuji až na základě konkrétního projektu.

Filosofie

Co je znakem úspěchu? Vysoká návštěvnost. Co je tedy klíčem k úspěšnému webu? Návštěvník.

Touto jednoduchou úvahou jsem naznačil, jakým směrem by se měl designer při návrhu webu pohybovat. Vstříc běžnému návštěvníkovi. V takovém případě je třeba se ptát, co si žádá běžný příchozí? Kvalitní a relevantní informace.

Jenomže i informačně bohatý web je k ničemu, pakliže běžný návštěvník tyto informace nenajde. Nejdůležitejší je tedy struktura webu, ve které se běžný člověk neztratí a která bude nenásilnou formou za každé situace vyjadřovat, kde se nacházejí či jak najít informace, které návštěvník stránek právě potřebuje.

Konkurence je ve všech směrech veliká. Pakliže se člověk nezorientuje, často velice rychle chvátá o dům dál, což je stav, který znamená jediné: designer svoji práci nezvládl.

Přístupnost

Razím názor, že jen dobře přístupný web může být zároveň web kvalitní. Jaký je ideálně přístupný web? Takový, který nikoho nenutí zvolit jiné výstupní zařízení, než jaké právě používá. Takový, že nelimituje žádného člověka ve svém používání. Přístupný web musí svoji informaci sdělovat jak prostřednictvním moderního webového prohlížeče ve vysokém rozlišení, tak i na maličké obrazovce kapesního počítače nebo prostřednictvím hlasové čtečky pro slabozraké. Přístupný web je schopný základního provozu (navigace + sdělení všech informací) i po vypnutí všeho, co v prohlížeči vypnout lze: obrázků, objektů, javascriptu, cookies či CSS.

Grafika

Grafika na webových stránkách by měla dokreslovat jejich obsah. Moderní pojetí webu nehoví samoúčelné grafice, tedy grafice bez jakéhokoliv informativního, ilustrativního či kompozičního významu. Taková grafika je ve většině případů považována za nadbytečnou. Snažím se proto tvořit maximálně jednoduchou, čistou grafiku, která zdůrazňuje základní princip webu – předávání informací. Pracuji v následujících programech.

 • Adobe Photoshop
 • Adobe Illustrator
 • Flash

Nemohu nezmínit, že použití Flashe při tvorbě stránek neschvaluji. Jedná se o nepřístupný prvek, k němuž je vždy třeba poskytovat adekvátní textovou alternativu a který nemá alespoň na informačních webech co dělat.

Práce s textem

Text je velice opomíjenou součástí webových stránek. Málokdo si uvědomuje, že je to právě text, který uživatel hledá, a že správná prezentace a zpracování textu dokáže mnohem více, než dokonalá grafika a rozvržení. Prací s textem se zabývají dva obory:

 • Typografie
 • Copywriting

Typografie se zabývá formou, kterou je text prezentován. Věnuji se jí na svém webu o webové typografii.

Copywriting je obor, který se zabývá psaním textů tak, aby byly co nejpoutavější pro lidi i vyhledávací stroje. Tzn. aby člověka chytly a nepustily a zároveň byly snadno dohledatelné na daná klíčová slova.

(X)HTML

(X)HTML je značkovací jazyk určený k definici struktury dokumentu. Správně strukturovaný dokument přispívá například k lepší a přesnější indexaci stránky vyhledávači či za použití CSS ke snadnému stylování do nejrůznějších grafických podob.

PHP

PHP či ASP jsou serverové programovací jazyky. V praxi se využívají například k tvorbě knih návštěv, diskusních fór či internetových obchodů.

SQL

SQL je jazyk, využívaný při komunikaci s mnoha typy databází. Jeho prostřednictvím vkládáme a čteme data z databáze.

CSS

CSS, neboli kaskádové styly, slouží k transformaci obecného (X)HTML či XML dokumentu do jiné než výchozí grafické podoby. Podívejte se, jak by vypadala tato stránka bez CSS.

JavaScript

Javascript je skriptovací jazyk, který se provádí na straně klienta. Pomocí něj lze například dynamicky přistupovat k prvkům na stránce.

SEO

SEO je zkratka pro Search Engine Optimization (optimalizace pro vyhledávače). Výsledkem kvalitní znalosti SEO je vysoké postavení ve vyhledávačích na zadaná klíčová slova, což v důsledku neznamená nic jiného, než více návštěvníků.