Sémantika (X)HTML dokumentu I.

Sémantika. Zvláštní slovo. Otevřu-li slovník cizích slov na tomto hesle, dozvím se, cituji: „Sémantika je nauka o významu jazykových jednotek.“

To platí i pro (X)HTML dokument. Jak dobře víte, v (X)HTML dokumentu se jednotlivé jazykové jednotky nazývají tagy. Každý tag má svůj specifický význam, například <a> označuje odkaz nebo <img> říká, že obsahem je obrázek. V těchto případech těžko nahradit konkrétní tag nějakým jiným, z hlediska funkčnosti jsou unikátní. Jiná situace nastává při podání textové informace.

Zajímavý dotaz k tématu padl na diskusi Jak psát webu. Uživatel PerToon se tam zajímá o to, zdali lidé při tvorbě stránek používají tag <p>, nebo jej suplují neutrálními tagy <div> či <span>. Dovolím si situaci rozebrat zde.

Podívám-li se na zdrojový kód svých stránek ve svém oblíbeném editoru, vidím jej asi tak, jak jej vnímají prohlížeče. Všímám si a orientuji se podle jednotlivých tagů, text vnímám v jejich kontextu. Podívám-li se na stejnou stránku v internetovém prohlížeči, vidím ji tak, kterak ji vidí uživatel. Logicky je mým cílem, aby stránce a jejím jednotlivým prvkům rozuměl jak stroj (např. vyhledávač), tak člověk. Splnění druhé podmínky je v ideálních podmínkách snadné, kaskádové styly (CSS) mi dovolují s jednotlivými elementy takové eskapády, že i při použití neutrálních tagů bude dokument vypadat významově správně. Nicméně stroj nezajímá, jak si vzhled prvků předefinujete, stroj se snaží zjistit, co jednotlivé prvky znamenají. Dobrým příkladem mohou být nadpisy. Je veliký rozdíl mezi nadpisem nejvyšší úrovně (<h1>) a adekvátně naformátovaným neutrálním tagem (<div>). Ačkoliv člověk může vidět v obou případech to samé, stroj bude v prvním případě vidět důležitý nadpis a ve druhém pouze řadový text. Toto má značný vliv například na optimalizaci pro vyhledávače (SEO).

Vrátím se k původnímu příkladu. Používat pro text tag <p>? Jedná-li se o text odstavcový, tak nepochybně. K čemu jinému by takový tag jinak byl? Sémantická pravidla jsou právě o tomhle, vyjádřit značkami opravdový význam jednotlivých prvků dokumentu. Přesto někteří kodéři mnohé značky ignorují. Proč? Někteří si myslí, že sémantika není podstatná. Někteří o sémantice nikdy neslyšeli. U některých se jedná pouze o špatný návyk a konečně někteří ani neznají určité specifické tagy. Jak často se například setkávám s vyjádřením nadpisu pouze tagem <strong> (hůře pak <b>) namísto tagu pro nadpis (<h1> – <h6>).

Je to také sémantika, která je jednom z hlavních důvodů proti tabulkovým layoutům. Tabulka má ze sémantického hlediska obsahovat tabulková data, nikoliv sloužit k rozvrstvení jednotlivých částí dokumentu.

Příště vám něco povím o málo známých (X)HTML značkách a jejich sémantickém významu.Zanechte komentář

Můžete použít Texy! formátování.
Pokud se obsah boxů níže mění, zatímco píšete, potom žádné číslice nevyplňujte. V takovém případě antispam funguje, pouze se prohlížeči nepovedlo skrýt tento box.