Sémantika (X)HTML dokumentu II.

V minulém zápisku jsem vám prozradil, co to vlastně ta sémantika je, a nastínil, proč je důležitá. Jen bleskové resumé: sémantika v (X)HTML se zabývá významy jednotlivých tagů. Dnes bych vám chtěl ukázat pár značek definovaných ve striktní formě XHTML 1.0, které pravděpodobně každý den nepoužíváte. Je docela možné, že některé z nich ani nebudete znát. A přesto jsou v prohlížečích bezchybně implementovány a nabízejí různé zajímavé (až exotické) významy. Budeme se bavit o této partě: del, ins, bdo, tt, dfn, code, samp, kbd, var, dl, dd, dt a address. Jak vidíte, nebude toho vůbec málo, proto směle do toho.

del a ins

Tyto tagy slouží k označení textu, který byl z dokumentu dodatečně vyškrtnut či byl do něj dodatečně připsán. Oba znají nepovinné atributy datetime a cite. Pomocí datetime říkáte, kdy byl daný text vyškrtnut/doplněn, cite zase slouží k odkázání na jiný dokument, kde jsou tyto změny zdůvodněny.

Zápis může být například takovýto:

... automobil <del datetime"20051103" cite="http://server.cz/vysvetleni-smazani.html">šel ztěží</del> <ins datetime="20051103" cite="http://server.cz/vysvetleni-vlozeni.html">už nešel</ins> nastartovat...

Takový kód se vykreslí následovně: … automobil šel ztěží už nešel nastartovat…

bdo

Tag bdo dovoluje určit směr textu. Atribut dir může nabývat dvou hodnot: rtl (right to left, zprava do leva) a ltr (left to right, zleva do prava). V češtině pravděpodobně své místo nevyválčí, ale pro prezentaci např. hebrejských textů je užitečný.

Zápis:

<bdo dir="rtl">Obrácený text</bdo>

Vykreslení: Obrácený text

Zápis:

<tt>Teletype</tt>

Vykreslení: Teletype

dfn

Tag dfn slouží ke zvýraznění prvního výskytu každého odborného termínu, o němž se pojednává, například ve vědeckém textu.

Zápis:

<dfn>Corpus callosum</dfn>

Zápis:

Systém potom vypíše: <samp>Program provedl neplatnou operaci&hellip;</samp><br />
Je to způsobeno tímto řádkem kódu: <code>_provedu_neplatnou_operaci(bool Ano) { if (Ano || !Ano) { print "Program..." } }</code>
Vykreslení:

Systém potom vypíše: Program provedl neplatnou operaci…
Je to způsobeno tímto řádkem kódu: _provedu_neplatnou_operaci(bool Ano) { if (Ano || !Ano) { print „Program…“ } }

kbd

Tag kbd je dalším ze skupiny neobvyklých návštěvníků webových stránek. Kodéři jej nechávají být a on na oplátku nechává být kodéry. Ideální symbióza. Nicméně, chcete-li právě Vy být tím drábem, který jej donutí se opět sehnout pod drsnou rukou kodérovou, tak vězte, že kbd slouží k označení textu, který má být zadán uživatelem. Nabízí se otázka, k čemu to je? Napadá mne například využití v on-line za ručičku vodících tutoriálech, které velice často obsahují pasáže, jež uživatele vybízejí k zadání určitého textu, kupříkladu do příkazové řádky.

Zápis:

Do příkazové řádky napište <kbd>sušenka</kbd>.

Vykreslení: Do příkazové řádky napište sušenka.

var

Tag var využijí jen a pouze programátoři. Slouží k označení proměnné programu.

Zápis:

Po chycení tygra nastavte proměnnou <var>$spadla_klec</var> na hodnotu 1.

Vykreslení: Po chycení tygra nastavte proměnnou $spadla_klec na hodnotu 1.

dl, dt, dd

Tagy dl, dt a dd vytvářejí seznam definicí. Určitě znáte dva základní typy seznamů: číslovaný (<ol>) a nečíslovaný (<ul>). Možná si však nejste jistí, k čemu slouží tento třetí. Mějme tři zvláštní termíny z oboru, kterému vůbec nerozumíte. Musím si být jistý, zvolím tedy termíny z oboru nonverbální komunikace – haptika, proxemika, posturika. Mým úkolem je teď ke každému přiřadit krátký vysvětlující popisek. Nejlépe mi k takovému účelu poslouží právě seznam definic. Tag dl poslouží úplně stejně jako třeba ol u číslovaných seznamů, obepne celý seznam. Tag dt bude obsahovat neznámý pojem a konečně tag dd obsahuje vysvětlení pojmu. Pro můj konkrétní příklad by tedy zápis vypadal takto:

Zápis:

<dl>
  <dt>Haptika</dt>
  <dd>Nonverbální komunikace zabývající se doteky</dd>
  <dt>Proxemika</dt>
  <dd>Nonverbální komunikace zabývající se vzdáleností komunikujících osob</dd>
  <dt>Posturika</dt>
  <dd>Nonverbální komunikace zabývající se polohou těla, postojem</dd>
</dl>
Vykreslení:
Haptika
Nonverbální komunikace zabývající se doteky
Proxemika
Nonverbální komunikace zabývající se vzdáleností komunikujících osob
Posturika
Nonverbální komunikace zabývající se polohou těla, postojem

address

Tag address slouží k označení (libovolné) adresy či signatury (většinou autora dokumentu). Myšleno tím reálné adresy, nikoliv elektronické. Součástí signatury e-mail být samozřejmě může.

Zápis:

<address>
  MVDr. Ing. Bác.<br />
  Vlastimila Proutníčková<br />
  Mrtvolná 17<br />
  Hroby, 391 55<br />
</address>

Děkuji vám za přečtení, tímto uzavírám druhou kapitolu svého krátkého pojednání o sémantice. Budu rád, když se vyjádříte v komentářích.Zanechte komentář

Můžete použít Texy! formátování.
Pokud se obsah boxů níže mění, zatímco píšete, potom žádné číslice nevyplňujte. V takovém případě antispam funguje, pouze se prohlížeči nepovedlo skrýt tento box.